Quản trị website

I./ MỘT SỐ GÓI DỊCH VỤ QUẢN TRỊ NỘI DUNG:

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ Quản trị nội dung website tại ĐỨC NHẬT MEDIA, Quý khách hàng sẽ được hưởng những quyền lợi theo bảng dưới đây:

Báo giá: GÓI 1

STT Danh mục công việc Gói 1
1

Số lượng thông tin cập nhật hàng háng:

- Tin do khách hàng cung cấp.

15 tin/tháng

- Tin do bộ phận quản trị nội dung lấy từ các trang có uy tín, phù hợp với lĩnh vực hoạt động của khách hàng.

15 tin/tháng

2

Xử lý ảnh thô do khách hàng cung cấp trước khi đưa lên website:

- Xử lý tương phản ảnh.

- Chỉnh lại kích thước sao cho phù hợp với website.

- Tối ưu dung lượng ảnh cho phù hợp với việc truyền tải dữ liệu trên internet.

có
3

Xử lý nội dung do khách hàng cung cấp:

- Đưa về font chữ chuẩn quốc tế hiển thị tốt trên internet như arial, tahoma...

- Đưa về kích thước chữ chuẩn.

- Chỉnh sửa từ font chữ theo định dàng TCVN3 sang font chữ Unicode (chuẩn quốc tế).

- Căn chỉnh khoảng cách giữa các dòng trong văn bản.

có
4 Thời gian cập nhật nội dung do khách hàng cung cấp. Trong vòng 24h
5 Đăng tải các bài giới thiệu về website lên các website rao vặt, diễn đàn có khách hàng tiền năng. 15 tin/tháng
6 Kiểm tra liên kết (link) lỗi có trên website. 1 lần/tháng
7 Được cài đặt công cụ Google analytics (công cụ phân tích đánh giá website manh nhất hiện nay do google cung cấp). có
8 Được cài đặt công cụ Google webmaster tool (Công cụ quản lý website chuyên nghiệp của google cung cấp).  có
9  Định dạng dữ liệu khách hàng cung cấp.  Word, Excel, PowerPoint, jpg, pmg, gif, bmp.
 10 Tạo file robot.txt cho website có
11  Cập nhật sitemap.xml  Mỗi khi đăng bài mới
12 Thiết kế quảng cáo (Kích thước hình ảnh phù hợp với các vị trí trên website). 3 ảnh/tháng
   - Chi phí hợp đồng 3 tháng 499.000 (vnđ/tháng)
   - Chi phí hợp đồng 6 tháng 479.000 (vnđ/tháng)
   - Chi phí hợp đồng >=12 tháng 459.000 (vnđ/tháng)

  

Báo giá: GÓI 2

 

STT Danh mục công việc Gói 2
1

Số lượng thông tin cập nhật hàng háng:

- Tin do khách hàng cung cấp.

25 tin/tháng

- Tin do bộ phận quản trị nội dung lấy từ các trang có uy tín, phù hợp với lĩnh vực hoạt động của khách hàng.

25 tin/tháng

2

Xử lý ảnh thô do khách hàng cung cấp trước khi đưa lên website:

- Xử lý tương phản ảnh.

- Chỉnh lại kích thước sao cho phù hợp với website.

- Tối ưu dung lượng ảnh cho phù hợp với việc truyền tải dữ liệu trên internet.

có
3

Xử lý nội dung do khách hàng cung cấp:

- Đưa về font chữ chuẩn quốc tế hiển thị tốt trên internet như arial, tahoma...

- Đưa về kích thước chữ chuẩn.

- Chỉnh sửa từ font chữ theo định dàng TCVN3 sang font chữ Unicode (chuẩn quốc tế).

- Căn chỉnh khoảng cách giữa các dòng trong văn bản.

có
4 Thời gian cập nhật nội dung do khách hàng cung cấp. Trong vòng 24h
5 Đăng tải các bài giới thiệu về website lên các website rao vặt, diễn đàn có khách hàng tiền năng. 25 tin/tháng
6 Kiểm tra liên kết (link) lỗi có trên website. 1 lần/tháng
7 Được cài đặt công cụ Google analytics (công cụ phân tích đánh giá website manh nhất hiện nay do google cung cấp). có
8 Được cài đặt công cụ Google webmaster tool (Công cụ quản lý website chuyên nghiệp của google cung cấp).  có
9  Định dạng dữ liệu khách hàng cung cấp.  Word, Excel, PowerPoint, jpg, pmg, gif, bmp.
 10 Tạo file robot.txt cho website có
11  Cập nhật sitemap.xml  Mỗi khi đăng bài mới
12 Thiết kế quảng cáo (Kích thước hình ảnh phù hợp với các vị trí trên website). 5 ảnh/tháng
   - Chi phí hợp đồng 3 tháng 799.000 (vnđ/tháng)
   - Chi phí hợp đồng 6 tháng 769.000 (vnđ/tháng)
   - Chi phí hợp đồng >=12 tháng 739.000 (vnđ/tháng)

   

Báo giá: GÓI 3

 

STT Danh mục công việc Gói 3
1

Số lượng thông tin cập nhật hàng háng:

- Tin do khách hàng cung cấp.

45 tin/tháng

- Tin do bộ phận quản trị nội dung lấy từ các trang có uy tín, phù hợp với lĩnh vực hoạt động của khách hàng.

45 tin/tháng

2

Xử lý ảnh thô do khách hàng cung cấp trước khi đưa lên website:

- Xử lý tương phản ảnh.

- Chỉnh lại kích thước sao cho phù hợp với website.

- Tối ưu dung lượng ảnh cho phù hợp với việc truyền tải dữ liệu trên internet.

có
3

Xử lý nội dung do khách hàng cung cấp:

- Đưa về font chữ chuẩn quốc tế hiển thị tốt trên internet như arial, tahoma...

- Đưa về kích thước chữ chuẩn.

- Chỉnh sửa từ font chữ theo định dàng TCVN3 sang font chữ Unicode (chuẩn quốc tế).

- Căn chỉnh khoảng cách giữa các dòng trong văn bản.

có
4 Thời gian cập nhật nội dung do khách hàng cung cấp. Trong vòng 24h
5 Đăng tải các bài giới thiệu về website lên các website rao vặt, diễn đàn có khách hàng tiền năng. 45 tin/tháng
6 Kiểm tra liên kết (link) lỗi có trên website. 1 lần/tháng
7 Được cài đặt công cụ Google analytics (công cụ phân tích đánh giá website manh nhất hiện nay do google cung cấp). có
8 Được cài đặt công cụ Google webmaster tool (Công cụ quản lý website chuyên nghiệp của google cung cấp).  có
9  Định dạng dữ liệu khách hàng cung cấp.  Word, Excel, PowerPoint, jpg, pmg, gif, bmp.
 10 Tạo file robot.txt cho website có
11  Cập nhật sitemap.xml  Mỗi khi đăng bài mới
12 Thiết kế quảng cáo (Kích thước hình ảnh phù hợp với các vị trí trên website). 7 ảnh/tháng
   - Chi phí hợp đồng 3 tháng 999.000 (vnđ/tháng)
   - Chi phí hợp đồng 6 tháng 959.000 (vnđ/tháng)
   - Chi phí hợp đồng >=12 tháng 919.000 (vnđ/tháng)

   

Báo giá: GÓI 4

 

STT Danh mục công việc Gói 4
1

Số lượng thông tin cập nhật hàng háng:

- Tin do khách hàng cung cấp.

65 tin/tháng

- Tin do bộ phận quản trị nội dung lấy từ các trang có uy tín, phù hợp với lĩnh vực hoạt động của khách hàng.

65 tin/tháng

2

Xử lý ảnh thô do khách hàng cung cấp trước khi đưa lên website:

- Xử lý tương phản ảnh.

- Chỉnh lại kích thước sao cho phù hợp với website.

- Tối ưu dung lượng ảnh cho phù hợp với việc truyền tải dữ liệu trên internet.

có
3

Xử lý nội dung do khách hàng cung cấp:

- Đưa về font chữ chuẩn quốc tế hiển thị tốt trên internet như arial, tahoma...

- Đưa về kích thước chữ chuẩn.

- Chỉnh sửa từ font chữ theo định dàng TCVN3 sang font chữ Unicode (chuẩn quốc tế).

- Căn chỉnh khoảng cách giữa các dòng trong văn bản.

có
4 Thời gian cập nhật nội dung do khách hàng cung cấp. Trong vòng 24h
5 Đăng tải các bài giới thiệu về website lên các website rao vặt, diễn đàn có khách hàng tiền năng. 65 tin/tháng
6 Kiểm tra liên kết (link) lỗi có trên website. 1 lần/tháng
7 Được cài đặt công cụ Google analytics (công cụ phân tích đánh giá website manh nhất hiện nay do google cung cấp). có
8 Được cài đặt công cụ Google webmaster tool (Công cụ quản lý website chuyên nghiệp của google cung cấp).  có
9  Định dạng dữ liệu khách hàng cung cấp.  Word, Excel, PowerPoint, jpg, pmg, gif, bmp.
 10 Tạo file robot.txt cho website có
11  Cập nhật sitemap.xml  Mỗi khi đăng bài mới
12 Thiết kế quảng cáo (Kích thước hình ảnh phù hợp với các vị trí trên website). 9 ảnh/tháng
   - Chi phí hợp đồng 3 tháng 1.399.000 (vnđ/tháng)
   - Chi phí hợp đồng 6 tháng 1.349.000 (vnđ/tháng)
   - Chi phí hợp đồng >=12 tháng 1.299.000 (vnđ/tháng)

 

II./ HÌNH THỨC CHUYỂN DỮ LIỆU CẬP NHẬT LÊN WEBSITE:

-        Khách hàng cung cấp dữ liệu qua email.

-        Hoặc trực tiếp tại VPGD của công ty cổ phần phát triển công nghệ DKSOFT.

-        Dữ liệu dạng giấy, ảnh chụp, ảnh scan, ... nằm trong gói dịch vụ bổ sung của Dịch vụ quản trị nội dung.

 

III./ DỊCH VỤ BỔ SUNG:

 

STT

DANH MỤC CÔNG VIỆC

Chi phí

1   

Chuyển tài liệu trên giấy (sách, báo, tạp chí, ...), ảnh scan sang file mềm (word)

25.000/trang A4

2   

-        Scan ảnh

-        Chỉnh sửa kích thước ảnh cho phù hợp với website

-        Tối ưu dung lượng ảnh cho phù hợp với đường truyền Internet

5.000/ảnh

 

IV./ GHI CHÚ:

- Quý khách có nhu cầu quản trị nhiều hơn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và có báo giá tốt nhất. 

- Trong trường hợp quý khách muốn cập nhật thêm trang và hình ảnh ngoài số lượng quy định của mỗi gói dịch vụ web thì chi phí được tính như sau: Thêm 1 trang / 5.000 VNĐ.

- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT ( VAT 10% ).

- Khách hàng phải cung cấp đầy đủ tài liệu văn bản, hình ảnh và thông tin của website bằng văn bản hoặc qua email cho chúng tôi.

- Ưu đãi giảm 10% cho khách hàng đã sử dụng dịch vụ THIẾT KẾ WEB TẠI ĐỨC NHẬT MEDIA.

CÔNG TY CỔ PHẦN IN ẤN, QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỨC NHẬT
0904069786