Làm phim TVC, phim tài liệu, phim giới thiệu doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN IN ẤN, QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỨC NHẬT
0904069786