Tổ chức thi Hoa hậu

CÔNG TY CỔ PHẦN IN ẤN, QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỨC NHẬT