Thiết kế báo, sách, tạp chí

CÔNG TY CỔ PHẦN IN ẤN, QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỨC NHẬT